Школа молодого вчителя

07.05.2016 20:13

Пам'ятка молодому вчителю

  1. Прочитайте розділ програми, який треба вивчати на уроці
  2. Вивчіть матеріал цього розділу
  3. Проаналізуйте навчальний матеріал
  4. Сформулюйте мету уроку. Відповідайте на питання, чого б ви хотіли досягти в результаті уроку
  5. Уявіть колектив класу, окремих учнів, постарайтеся намітити їхній шлях до виконання завдань уроку
  6. Виберіть найрезультативніші методичні прийоми для перного класу і певних учнів
  7. Співставте вибрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на уроці
  8. Продумайте структуру уроку, його хід
  9. Зафіксуйте усе підготовлене у плані або конспекті
  10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану