Самоврядування

22.04.2016 19:52

Учнівське самоврядування у школі: шляхи вдосконалення

Мета: відшукати можливі варіанти ефективної організації самоврядування у класному колективі та школі.

Форма роботи: віртуальна педагогічна рада

Доповідач: Голуб І.В., заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 5

             Особистість – творець історії. Нема в культурі вищої цілі, як вироблення особистості.

В.М. Доній

Сьогодні ми живемо в епоху свободи особистості. Душа радіє, коли бачиш, як все більше і більше молодих людей починають займатись активною суспільно корисною діяльністю.  Наші діти швидко стають достатньо свідомі і навчаються логічно мислити та аналізувати. Але в них буває замало досвіду в сфері суспільної діяльності, належного спілкування, самоорганізації та організації інших. Тому наша з вами мета – докласти всіх зусиль, щоб сформувати всебічно розвинену особистість, розвинути у ній ключові життєві компетентності, прагнення до створення «ситуації успіху». Ми повинні  вчити дітей володіти методами, засобами діяльності, щоб розв’язувати поставлені завдання, вирішувати різноманітні питання. Таке формування активної позиції учня можливе тільки через включення його до діяльності організації, яка має чітку структуру, свої закони, порядки та традиції. У школі такою організацією є учнівське самоврядування.

Сучасний учень повинен навчитися бути вільним громадянином, тобто відповідальним, самостійним активним членом суспільства. Але як же навчитися висувати вимоги, обстоювати свою думку, думку маленького громадянина? І не лише відстоювати, що, загалом уміють багато хто, але, найголовніше, нести відповідальність за неї! Школа – це, по суті, мікромодель майбутнього суспільства. Основи громадянської позиції й демократії закладаються з дитячих років й саме учнівське самоврядування допомагає підліткам навчитися будувати власне життя і життя своїх товаришів. Досвід взаємин, вирішення питань з розв’язання  конфліктів, виявлення та захисту власних інтересів,  що одержують учні в школі, стане багажем, з яким вони увійдуть до дорослого життя. І тоді, вже дорослі, вони мають упевнено орієнтуватися у життєвому вирі подій. Тому шкільне самоврядування необхідне, бо надає багато можливостей виростити громадянина з активною життєвою позицією.

У нашій школі у кожному класі налагоджена та діє своя система доручень та відповідальних за них учнів. Обов’язки дітей у класних колективах розподіляються відповідно до загальної структури самоврядування. У кожному класі обов’язково є староста (командир) та заступник старости. У класних куточках наявна необхідна інформація про організацію самоврядування у колективі.

Командир кожного класу (з 5-го по 11-й) входить до загальношкільної ради лідерів, яку очолює Президент – учениця 10 класу Боличева Любов. Раз на тиждень, у понеділок, відбуваються збори командирів класів з метою обговорення планів роботи та підбиття підсумків виконаних справ.

У повсякденному житті самоврядування виражається в плануванні й організації діяльності свого класного колективу, аналізі його роботи та ухваленні відповідних рішень.

На вибір форм та засобів організації самоврядування в класному колективі великий вплив здійснює виховна система школи та класу. Саме це і обумовлює яскраву палітру структур учнівських колективів нашої школи. Усі вони є різними залежно від рівня сформованості їх інтересів та вподобань. І усі вони ґрунтуються на демократичних засадах, принципах особистісно-розвивальної взаємодії, залучення кожного учня до значущої діяльності. Робота  органів   учнівського самоврядування класних колективів спрямована на підвищення якості знань,  зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог дотримання режиму   роботи   школи,   на   розвиток   ініціативи  та  творчої самодіяльності учнів, формування громадянських чеснот.

Проте, на папері начебто все правильно, але в дійсності, на жаль, трохи не так, як би того хотілося. Що ж нам необхідно зробити, щоб активізувати сучасну шкільну молодь? Які нові прийоми та технології здатні підвищити ефективність роботи самоврядування? На ці питання ми разом повинні знайти відповіді.

                   Зрозуміло, що потрібно в школі створити ефективний орган учнівського самоврядування, діючій у нас є. Для того, щоб налагодити цей механізм, ми маємо подумати, як зробити так, щоб залучати молодь до активних дій. Адже серед наших дітей багато є ініціативних. Учні нашої школи - постійні учасники та переможці різноманітних виховних заходів, призери предметних олімпіад. На міських конкурсах та фестивалях вони гідно захищають честь рідної школи. Та ми маємо залучати більше дітей до активної діяльності, розвивати у них лідерські якості, щоб уникати схеми «одні і ті самі».

                 Вважаю, що розбудувати успішну систему учнівського самоврядування, насамперед, повинна учнівська молодь. Педагогічний колектив має надати школярам корисну допомогу у вирішенні цього завдання.

Шановні колеги, запрошую вас до обговорення. Давайте разом удосконалимо роботу самоврядування в нашій школі. Пропонуємо вам поміркувати над вирішенням існуючих проблем та запропонувати шляхи для їх вирішення:

-         Яких заходів, на вашу думку, варто вживати з метою створення сприятливого мікроклімату для залучення більшої кількості учнів до роботи учнівського самоврядування?

-         З яких питань необхідно проводити тренінгові заняття для шкільного активу та як часто? Хто із педагогічного колективу міг би бути тренером?

-         Які б ви запропонували ввести традиційні загальношкільні заходи або колективні творчі справи?

-         З ким (з якими організаціями) варто укласти партнерські стосунки шкільному самоврядуванню?

-         Які параметри ви можете запропонувати для визначення рейтингу класних колективів?

-         Яка, на вашу думку, роль класного керівника у розвитку соціальної компетентності учнів?

-         Запропонуйте, будь ласка, інноваційні форми роботи учнівського самоврядування.

Чекаємо на ваші пропозиції!

Висновки і перспективи.

Складність вирішення проблеми самоврядування ні у кого не викликає сумнівів, оскільки це завжди пов'язано з поєднанням традицій та інновацій. Хочеться розробити фундаментальну, сталу, визначену схему роботи, яка би прикрашала життя школярів, куди важливо включити щось нове, таке, що відображає букву і дух часу.

Успіх учнівського самоврядування пов'язаний із глибоким розумінням ролі цього процесу в розвитку особистості учня, його креативності, у вдосконаленні діяльності класного керівника, в наданні імпульсу шкільному життю.

Успіх народжується в роботі, в подоланні перешкод, в умінні досягти вершини, в процесі переживання емоцій радості і задоволення від співпраці, розуміння й підтримки. Єдність дорослих і дітей в прагненні додати учнівському самоврядуванню статусу найважливішого компонента навчально-виховного процесу говорить про глибоке розуміння особисто розвиваючого потенціалу цієї діяльності.

Якщо виділити найбільш гострі проблеми учнівського самоврядування, то до них, мабуть, слід віднести чітке визначення функціонального набору діяльності школярів з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей; визначення пріоритетів педагогічної підтримки учнівської самостійної діяльності, створення системи постійного навчання активу; розвиток системи підготовки фахівців із питань самоврядування і молодіжної політики; розробку універсальних моделей учнівського самоврядування.

 

Список літератури:

1.     Т. В. Виноградова «Книга класного керівника». Харків, «Основа», 2006.

2.     О. М. Ворожейкіна «Вас призначено заступником директора з виховної роботи». Харків, «Основа», 2007.

3.     Учнівське самоврядування в умовах сучасності (практичний порадник). Рівне, 2001.

4.     М. О. Врублевська «Настільна книга заступника директора з виховної роботи». Харків, «Основа», 2007.

5.     Дитячі, юнацькі, молодіжні організації: історія і сучасність (методичний посібник). Миколаїв, 1998.