Педагогічна взаємодія

25.12.2015 19:47

Проблема наступ­ності між початковою ланкою школи та старшою групою дитячого садка завжди була акту­альною і належить до числа найважливіших.

Наступність між дошкільним вихованням і шкіль­ним навчанням дітей завжди була одною з найваж­ливіших педагогічних проблем. Чому проблема на­ступності знову і знову обговорюється на різних рівнях — серед науковців, працівників освіти, широ­кої аудиторії суспільства? Чому не зникають претензії з боку школи на адресу дошкільних закладів, а з боку працівників дитячих садків — до вчителя по­чаткової школи? Це обумовлено не тільки важ­ливістю даної проблеми і необхідністю її корегувати відповідно до соціальної ситуації. Головна причина такого становища в то­му, що вона розв'язувалась «співпрацюючими» пара­лельно. Дошкільна ланка і початкова ланка школи мають бути двома співпрацюючими сторонами. Така педагогічна взаємодія забезпечить ефективність роботи вихователів дитячих садків та вчителів початкових класів.

Кваша Т.Г.

учитель початкових класів ЗОШ №5

керівник міського методичного об'єднання вчителів початкових класів

АГОРИТМ ВИВЧЕННЯ ЧИСЛА.docx (512556)
АЛГОРИТМ ПОДАЧІ БУКВИ.docx (513390)
ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ.docx (664252)