Олімпіадні завдання з української мови для 2, 3, 4 класів

23.11.2016 18:39

ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

2 клас

1.          (5 б.) Перестав літери так, щоб вийшло слово. Підкресли зайве слово.

Р,К,І, Т -........................................................... Ш,А,М,И -.....................................................................................

Т,І,С,Л -............................................................ В,В,К.О -.........................................................................................

2.          (46.) Закресли зайвий склад, щоб вийшло слово.

СОРИБАКА.............................................................. , КОРОНАВА -.......................................................................

МАМОШИНА -........................................... , ДОРОВАГА -..............................................................................

3.          (5 б.) Встав пропущений спільний склад, щоб вийшло слово. …….……….КАТ

...................... ЖИМ

...................... ВАРКА

...................... МОК

...................... КОЛКА

4.          (46.)3’єднайфразеологізми з фразами. (Що означає?)

ДУРИТИ

ДУЖЕ МАЛО ЗЛЯКАВСЯ НЕСПОДІВАНО

ДУША В П’ЯТКИ ПІШЛА ОЧКИ ВТИРАТИ ЯК СНІГТ НА ГОЛОВУ ЯК КІТ НАПЛАКАВ

5.          (36.) Розгадай ребуси.

ЛА100ЧКА............................................................... 7Я…………………………

40А............................................................

6.          (26.) Розділи речення на слова рисками. Запиши.

УМАРИНИЖИВЕПУХНАСТИЙКІТМУРЧИК.

7.          (66. ) Підкресли букви, що завжди позначають один голосний звук. А, Я. Е, ї, У, ї, И, О, Є, І, Ю.

8.          (46.) Підкресли букви, що позначають 2 звуки.

А, Я, Е, ї, У, ї, И, О, Є, І, Ю.

9.          (26.) Запишіть слова, в яких букв більше, ніж звуків.

ЛЕЛЕКА, ДЕНЬ, ДРУЗІ, ОЛЕСЬ.

     3 клас

1.    Запиши слова в алфавітному порядку, встав пропущені букви:                                           8 б.

З...МЛЯ, ц...глина, ж...ття, в...снянка, кр...ло, д...рев'яний, ч...сло, м...док.

2.    Випиши слова , у яких :                                                                                                      1 сл. - 1 б.

A)     звуків і букв однаково;

Б) звуків менше , ніж букв;

B)      звуків більше, ніж букв.

Радіо, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, п’ятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.

3.     Заміни прикметник у поданих словосполученнях протилежним за значення: 7 б.

Сонячний день -.......................................................................... день;

Легка задача -............................................................................. задача;

Ледачий хлопчик - ..................................................................... хлопчик;

Веселий танок - .........................................................................  танок;

Холодний ранок - .....................................................................  ранок;

Зоряна ніч - ...................................................................................... ніч;

Яскравий малюнок - .................................................................... малюнок.

4.     З поданих слів склади і запиши речення. Визнач граматичну основу.                                   5 б.

Рокішний, безкраїй, за, розкинувся, селом, степ.

По, барвінок, подвір ’ю, в ’ється, зелений, кучерявий.

5.     Постав наголос у словах.                                                                                                                    6 б.

Одинадцять, чотирнадцять, дециметр, сантиметр, український, шофер.

6.     Складіть і запишіть розповідь на тему «Зимові розваги».                           10 6.

     4 клас

1.    а) Перебудуй розповідне речення в спонукальне                                                               4 б.

Біля хати посадили калину .

Хто хоче їсти калачі, не сидить на печі.

Діти оберігають рідну природу.

б) Перебудуй розповідне речення в питальне У високому синьому небі пливуть пухнаті хмарки.

2.     Спиши , вставивши пропущені орфограми. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні. В останньому реченні підкресли граматичну основу. 6 б. Ш...рокі, бе...краї простори. Ле...ке, м...яке повітр...я, напоєне сонячними променями. Воно ніби хв... .люється, перел...вається ясною блакит...ю. П...янкий аромат ст...пових трав освіжає увесь простір.

3.    Склади і запиши загадку про : їжачка, каштан, жолудь, вітер 1 загадка -2 6.

4.    Поясни , як ти розумієш ці вислови. Склади з ними речення.                                          10 б.

Мчати, як стріла; лягати разом з курми; шукати по гарячих слідах; жити, як риба у воді; знати, як свої п’ять пальців.

5.    Доповни речення однорідними членами.                                                                              4 б.

У лісі росли берези, дуби.......................

Повітря було чисте...........................

А скільки під ногами грибів - боровиків....................

Весело співали дрозди.....................................

6.    З першого складу першого слова, з другого - другого, з третього - третього

склади нове слово. Запиши прислів’я в якому є утворене слово.                                               10 б.

A)       волосся, гусеня, екрани.

Б) лютий, година, малина.

B)       калина, бджола, шукачі.

Г) зозуля, пилосос, долото.

Д) пошана, дача, добуток.

7.    Запишіть художній опис клена використовуючи запропоновані

словосполучення. (Лапате листя, гострі кінці, глибокі вирізи, гладенька кора, стрункий стовбур, розкішна корона).                                                                                                                                     10 б.