Каліграфічне письмо

16.11.2015 18:13

                                            

Труднощі у засвоєнні каліграфічного письма.

        Проблемою методики навчання дітей письму є об’єктом дослідження сучасних науковців: Ушинський К.Д., Корф М.О., Сухомлинський В.О., Вашуленко М.С., Савченко О.Я., Паламарчук В.І. тощо.

       Як бачимо, даній проблемі приділяється велика увага, оскільки вона є досить актуальною на сучасному етапі здійснення мовної освіти підростаючого покоління.  Перебудовуючи процеси, які відбуваються в системі народної освіти нашої країни, передбачають перехід на систематичне навчання в умовах школи дітей шестирічного віку. Ефективність їхнього навчання неможливо без усебічного врахування вікових особливостей розвитку дітей, їхньої здатності до засвоєння знань, умінь і навичок, передбачених навчальними програмами.

       Досвід роботи з шестилітками засвідчив, що найбільші труднощі виникають під час навчання їх письма. Зумовлені ці труднощі віковими особливостями нового контингенту учнів і специфікою предмета. Спостереження свідчать, що за останні роки значно знизилась якість каліграфічного письма. Це залежить від багатьох причин.  Перш за все, не можна знімати вини з учителів, які у багатьох випадках не приділяють належної уваги формуванню в школярів навичок краснопису. Дітям часто бракує належної культури письма, вони неохайно ведуть зошити, неправильно сидять за партою, підкладають під себе ноги або за спину портфель, ховають ноги під лавку, низько нахиляють голову. Не вміють тримати ручку. При письмі рухають не лише кистю, а й ліктем та плечем. Звичку важко виправляти. Діти вередують, не виконують вимог учителя, намагаються довести, що інакше писати не можуть.      

каліграфічне письмо.docx (19029)