Ідеї до уроку

07.05.2016 20:35

За метеріалами посібника В.І.Садкіної "101 педагогічна ідея"

 

Вивчення основних понять нової теми

 
Термінологічна розминка - учням, поділеним на мікрогрупи, дають два-три поняття. Завдання учнів - записати декілька визначень кожного поняття і потім захистити свою точку зору.
 
М'яч зі словами. Це  один із варіантів опрацьовування термінології. Кидаючи м'яч, учитель (або учень) називає термін, а той, до кого м'яч потрапив, дає стисле пояснення, про що йдеться.
 
 
Пояснення нової теми
 
На початку уроку за підручником протягом 15 хвилин скласти на вибір змістовний план, тези, план-конспект, відповіді на питання за параграфом або матеріалом, який учитель пояснюватиме на уроці. При цьому заповнення плану робиться так, щоб залишилися великі поля (одна третина аркуша). Після цього протягом 20 хвилин учитель пояснює новий матеріал, а учні вписують на поля ті думки і міркування, які відкрилися ім у ході розповіді вчителя. На третьому етапі уроку учні протягом 7-8 хвилин вносять цікаві доповнення  до пояснення вчителя.