Есе

29.09.2015 15:43

Есе                         

Моє покликання - учитель

                             «Правильно навчає той, хто навчає  цікаво»

                                                                                 А.Ейнштейн

Я вчитель,  і це -  моє покликання. Слова «вчитель», «наставник» відношу до вічних понять, адже скільки існує людство, стільки існують і вони.  Я переконана, що моя робота, знання та вміння необхідні людям, яким завтра вступати в самостійне життя. Моє професійне кредо – навчання із задоволенням.                                                                                                                    

Кожна дитина - це особистість зі своїми інтересами і потребами. Навчальний матеріал з кожним роком ускладнюється, бо кількість інформації постійно зростає. Поява гаджетів в житті людини з одного боку полегшує нам доступ до інформації, а з іншого може заполонити нас і заважати жити повноцінним життям. Більшість дорослих з легкістю може впоратися з подібними проблемами і користуватися благами технічного прогресу. Дитині це зробити важко. Вона може заплутатися і зупинитися на рівні ігор та розваг. І тільки справжній учитель, який сам володіє сучасними знаннями, зможе допомогти своїм учням правильно користуватися досягненнями прогресу, зацікавити дітей відкривати все нові і нові горизонти і навчити користуватися інтернетом, правильно розприділяти час і увагу.

Вчитель - це головна фігура шкільного життя. І не випадково сьогодні наша освіта потребує такого вчителя, що творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу, умінням прогнозувати свій кінцевий результат.

До своєї роботи я намагаюся підійти творчо і з любов’ю. Професія вчителя  мені подобається тим, що педагог може імпровізувати, творити. Справжній вчитель - це і артист, роль якого триває довгі роки, і лікар, що лікує не тільки тіло, а й душу, і будівельник, бо будує людські долі. І в  той же час, учитель – це звичайна людина, зі своїми радощами, проблемами, зі своєю печаллю. Він багатогранний і цікавий, добрий і справедливий, суворий і чесний. В ньому одночасно вживаються і вихователь, і артист, і скульптор, і батько з матір’ю.  Сучасний учитель повинен бути яскравою, багатогранною особистістю, щоб у ньому відчувалася сила волі і душі.

Уроки англійської мови - це уроки творчості. Кожний із них повинен сприяти розвитку особистості школяра, виявляючи його індивідуальне. Я на своїх уроках і в позакласній роботі працюю над виявленням вмінь, активізацією мислення і уяви через різноманітні види діяльності із застосуванням сучасних технологій, намагаюся створювати ситуацію успіху.

Застосовую у своїй діяльності різноманітні форми і методи навчання, завдяки яким підвищується мотивація, розкриваються творчі здібності, індивідуальні особливості дитини. Я вважаю, що необхідно створити такі умови навчання, щоб учень прагнув отримувати нові результати своєї роботи і був активним на всіх етапах уроку.

Талант і рівень кваліфікації вчителя - запорука успіху в просуванні нових технологій. Саме вчителі повинні стати основною творчою силою впровадження кмпютерів та Інтернету в сферу освіти. Але щоб все застосувати в практичній діяльності, я розумію, що необхідно і самій постійно працювати над собою, підвищувати рівень професійної компетентності, оволодівати численними знаннями і вміннями. Тому я регулярно підвищую рівень своєї компетентності через різноманітні курси, семінари та мережу Інтернет.

Свою діяльність на уроках англійської мови  спрямовую на розвиток пізнавальної активності школярів, та розвиток їх творчих здібностей. Підбір методів навчання забезпечує реалізацію цілей освіти, допомагає розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, займати активну громадянську позицію. Прагнення створити людину, конкурентноздатну взаємодіяти зі світом XXІ століття, зумовило вибір теми, над вивченням якої я працюю. Адже “Формування вміння працювати в сучасному інформаційному просторі як провідний фактор реалізації комунікативної та соціокультурної компетенції учнів “ і є найактуальнішою темою, що сприяє реалізації завдань сьогодення :

    *забезпеченні умов для розвитку творчої особистості дитини;

    * виконанні завдань Національної доктрини розвитку освіти;

     *сприянні позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні,  самореалізації та самовдосконаленні;

     *забезпеченні особистісно орієнтованої моделі навчання;

     *оригінальному підході до побудови структури сучасного уроку.       

У своїй педагогічній праці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання, як: проектне навчання, інтерактивна технологія, особистісно зорієнтоване навчання.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з даних технологій і максимально ефективно використати їх елементи.

Прогрес цивілізації залежить від людей творчих, людей обдарованих. Найважливіше завдання суспільства - зберегти і розвивати обдарованість кожного. Тому нам, педагогам, у своїй повсякденній практичній діяльності доводиться бути дуже уважними до кожної дитини, його особливостям, здібностям.

Тому я ретельно готуюсь до кожного уроку, продумую хід заняття, добираю ефективні методи та прийоми. Використання інтерактивних технологій у моїй роботі – це не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, спосіб зробити дитину розкутою, активувати її впевненість у своїх силах, налаштувати її на успіх, розвивати її здібності. 

Сучасний світ стає ближчим до кожної людини: ми можемо подорожувати в різні країни, не виходячи з кімнати, дивитися фільми, різні програми онлайн, на будь-якій мові, знаходити друзів по всьому світу. Це особливо корисно при вивченні іноземної мови. Як відомо, англійська мова - найросповсюдженіша мова в світі. Володіючи нею, ви без проблем можете спілкуватися з людьми під час подорожей чи листування з іноземними друзями. А найголовніше - ви можете вивчати або покращувати мову онлайн з носіями англійської, не виходячи з помешкання і обираючи зручний для вас час. І досвідчений шкільний вчитель знову прийде на допомогу: порадить, як краще це зробити, на уроці чи після уроків покаже, як працювати з інформацією, як робити презентації, проходити тести тощо.

 Дорогу подолає той, хто йде. І я рухаюся шляхом самовдосконалення і творчості., бо знаю, що справжній вчитель – це людина , яка не все приймає на віру, вміє аналізувати, систематизувати та обирати найкраще для своїх учнів, для окремого класу, для кожної дитини. Я розумію, що дивлячись в очі своїх учнів, я маю швидко визначити, що кожному з них потрібно зараз, у цю мить: комусь потрібна допомога, хтось розігрався і йому слід нагадати про головне, когось треба  підбадьорити. Вчителю слід бути ще й   диригентом: почути душевний настрій кожної дитини,  мов звучання музичного інструменту, правильно організувати і направити в потрібне русло свій урок, щоб робота на уроці перетворилася на звучання гарно зіграного оркестру.

        Учень - це не сосуд, який треба заповнити, а факел, який слід запалити. Тому я намагаюся працювати так, щоб все більше вогників запалювалося в очах моїх учнів, щоб вони з зацікавленністю мандрували тернистими, але конче необхідними шляхами до вершини знань.

Юдкіна Тетяна Іванівна